BPM Look

BPM LOOK, Sorumluluğunu taşıdığı markaların iletişim ihtiyaçlarına göre hizmet üreten bir iletişim danışmanlığı ve etkinlik yönetimi ajansıdır.

Marka Yönetimi

Marka yönetimi ve kurumsal iletişim yönetimi alanında bizi tercih edebilmeniz için, avantajlarımız, farklı yönlerimiz ve değerlerimiz.

  • Finanstan, bilişime, kozmetikten gıdaya kadar ajans olarak 10 yılı, üst düzey ajans yöneticileri olarak 20 yılı geri de bırakan bir mesleki deneyimin getirdiği bilgi birikimi, olgunluk ve yetkinlik.
  • Bilgiye olan inancımız ve değişme olan saygımız ile ülkemizde ve dünyadaki ekonomik / toplumsal dinamikleri yakından takip ederek, marka yönetimi ve kurumsal iletişimde sektörel beklentileri ve hedef kitle trendlerini izlememiz.
  • Marka yönetimi ve kurumsal iletişim yönetiminde gereken her türlü yenilik ve değişimi çalışma planlarımıza eş zamanlı hızla uygulama yeteneğine ve birikimine sahip olmamız.
  • Kalıplaşmış yöntemler ve stratejiler yerine, akademik bilgileri, pazar gerçekleri ve beklentileri harmanlayarak aynı sektörde de olsa, her firmanın kendi marka özü, tarzı ve temasına göre çalışma planının oluşturulmasına olan inancımız.
  • Müşterilerimizle kurduğumuz yakın çalışma ortamı, bilgi paylaşımı ve güçlü işbirliği bağları ile, sorumluluğunu taşıdığımız her markayı, en doğru şekilde yönetme iddiamız.